Hankkeessa mukana

TanssitT, tutkijatohtori Isto Turpeinen toimii tutkimuksen osalta vierailevana tutkijana Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa (TUTKE) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ( http://www.uniarts.fi/tutkimus/tutke ). Tästä alustasta nousee hankkeen osalta kontribuutiota esittävien taiteiden ja varsinkin tanssiin keskittyvän tutkimuksen alueelle. Tutkimuskeskuksessa tutkijaparityötä ja sen tuloksia esitellään postdoc-seminaareissa, Turpeisen ja Truxin “tutkimuskioskissa” (tutkijoiden tiedonvaihto ja vuorovaikutus) sekä koko tutkimuksen päätösseminaarissa Teatterikorkeakoulussa.

FT Marja-LiisaTrux ylläpitää suhteita käytäntöteorian opintopiiriin, Aalto-yliopiston yhteydessä toimivaan vapaamuotoiseen tutkijayhteisöön sekä Vapaaseen yliopistoon, kevyesti järjestäytyneesen kollektiiviin, joka kannattelee akateemista ja muuta opinnollista toimintaa sekä kriittistä keskustelua yliopistoista ja sivistyksestä nyky-yhteiskunnassa. Vapaan yliopiston yhtenä keskusteluteemana on ollut “toisin tutkiminen”. Tämän otsikon alla on perehdytty mm. osallistuvan ja yhteistoiminnallisen tutkimuksen mahdollisuuksiin. Lisäksi Trux huolehtii suhteista muihin etnografeihin ja enografisesta tutkimuksesta käytävään keskusteluun.

Tanssin talo toimii tutkimushankkeen kiintopisteenä. Talon suhteen ollaan mahdollisimman lähellä ja talosta otetaan tarvittavaa etäisyyttä. Tutkimuksen otannat ovat suurelta osaltaan lähteneet liikkeelle Tanssin talon toimintaan liittyvistä verkostoista.  Näitä ovat ja ovat olleet Kiertoliike-tapahtuma, kiertuetoiminnan kehittäminen ja tanssin aluekeskusverkoston toiminta. Tutkimus seuraa Tanssin talon henkilökunnan ja tanssin alan lähettiläiden sekä talon kumppanien toimintaa. Vaikka tutkimus linkittyy Tanssin taloon, tutkijat tekevät työtään itsenäisesti ja tutkimuksellisista lähtökohdista. He eivät siis ole Tanssin talon ohjauksessa tai työskentele Tanssin talolle, vaan tarkastelevat prosessia ulkopuolisesta näkökulmasta.

www.tanssintalo.fi

Tutkimushankkeen rahoittajina ovat Suomen Kulttuurirahasto (kaksi työvuotta) ja Jane ja Aatos Erkon rahasto (neljä työvuotta sekä materiaali- ja matkakuluja). Dokumenttielokuvan rahoitus on Jane ja Aatos Erkon rahastolta ja Suomen elokuvasäätiöltä.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close