Kehittäminen

Tanssin hyvä -hankkeessa siirrytään vähitellen – ymmärryksen karttuessa – kehittämään tanssin alan toimintaa. Se ei tarkoita, että tutkijat tulisivat kertomaan, miten pitää toimia, vaan yhteiskehittämällä voidaan kartoittaa tarpeita ja tunnistaa kohteita, joissa tutkimushankkeen resurssein on mahdollista saada aikaan merkityksellistä muutosta.

Lähtökohtanamme on näkemys nykyajan ammattilaisista, joilta puuttuu tiloja ja foorumeita, joilla he voisivat kohdata, tutustua, tukea toisiaan ja puhua tärkeistä asioista. Näitä yritämme tarjota sekä olemassaolevien rakenteiden ja tapahtumien kautta että itse rakentaen.

Kehittämisen resursseina on sekä etäiseen vertaaminen että läheisen etäännyttäminen. Tarjoamme keskustelun ravinnoksi tietoa ja sanastoa tutkimuksesta ja muilta aloilta, samalla kun autamme sanoittamaan tanssin omia hyviä asioita ulkopuolisille ymmärrettävään muotoon. Sanaston lisäksi kehitämme ja kehitymme myös ei-sanallisesti eli toiminnallisesti ja liikkeellisesti.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close