Kysymyksiä ja vastauksia

Tässä K&V -osassa vastaamme joihinkin tutkimuksen aikana nousseisiin ja meille esitettyihin kysymyksiin.

Rokottaako tutkimushanke tanssin ennestään vähiä rahoja?

Ei. Olemme anoneet rahoitusta tieteen kanavista ja rahoitusohjelmista, joissa hakemuksemme on kilpaillut mm. lääketieteellisten ja luonnontieteellisten hankkeiden kanssa.

Tarkoitetaanko yhteisöllä taloudellista yhteistyötä vai sosiaalista symbioottista rakennetta?

Tanssin kentällä on jo lukuisia yhteisöjä. Ne ovat kasvaneet erilaisten tanssityylien ja tanssimisen käytänteiden ympärille. Yhteisöjä on myös kadonnut, osittain liittyen toiminnan harjoittamisen taloudellisten edellytysten muuttumiseen. Ei tietenkään ole uskottavaa perustaa yhteisöä tyhjää varten, ts. irralleen inhimillisestä toiminnasta. Sen sijaan siitä varmaan kannattaisi keskustella, miten yhteisöllisyyden asteet ja muodot tyydyttävät toimijoita alalla tällä hetkellä. Ehkä tarvetta on myös – tai erityisesti – väljemmille yhteisöille, joissa yhteiset nimittäjät liittyvät ansaitsemiseen tai edunvalvontaan. Vai onko puutetta tiiviimmistä yhteisöllisyyden muodoista, esim. työyhteisöistä, jotka lievittäisivät taidetoimijoiden kokemaa yksinäisyyttä?

Onko “rakennetaan yhteisö” ollenkaan järkevä lähtökohta?

Hyvä kysymys! Yleensä toiminta ja yhteisö kulkevat käsi kädessä, joten kyllä niitä myös käynnistetään samalla kuin toimintaakin. Koko tanssin kentän yli ulottuva yhteisö on tietysti ns. kuviteltu yhteisö, mutta sellainenkin voi olla riittävä pohja rajatulle yhteyden tunteelle, joka kannattelee taloudellista yhteistyötä tai yhteiskunnallista edunvalvontaa. Kuvitteellisia yhteisöjä ovat esimerkiksi valtiot ja monet kulttuurin alojen katto-organisaatiot. On hyvä, että tanssin toimijat kysyvät näitä asioita itseltään ja toisiltaan.

Onko taiteen tehtävä sopia suureen konsensuaaliseen tanssin yhteisöön – millaisia rakenteita tarvitaan, jotta taiteellinen moniäänisyys kukoistaa?

Kentän monimuotoisuus ei ole ainoastaan eri tanssilajeista kumpuavaa, vaan yksi ero vallitsee taidetoiminnan ja harrastajien välillä. Ulkopuolisen tutkijan silmin näyttää, että ei täällä mitään konsensusta ole – vai onko? Pikemminkin näyttää vallitsevan suuri hajaannus ja syvä voimattomuus. Demokraattiseen ideaaliin sopii moniäänisyys. Itse asiassa pienen tai altavastaajan asemasta ponnistavan yhteiskunnan sektorin tyypilliseen kokemukseen kuuluu koettu “riitelyn” vaihe. On pakko kohdata oman porukan keskinäiset erimielisyydet. Pienellä joukolla on taipumus lakaista ne maton alle, suojellakseen edes sitä pientä jalansijaa, jossa asustellaan. “Pesänlikaajat” vaiennetaan tai he vaikenevat itsesensuurin kautta. (Tätäkö tarkoitetaan konsensuksella?) Pyykinpesu kuitenkin kuuluu kasvuun ja esiin murtautumiseen. On selvää, että taide tarvitsee moniäänisyyttä, mutta tarvitsevatko muutkaan tanssin toimijat konsensusta? Minkälaista keskustelua tanssin kentällä/kentillä oikeastaan tarvittaisiin? Millaisia foorumeita tarvittaisiin keskustelun käymiseen?

Resurssien jakoon liittyvistä rakenteista tanssin toimijat eivät pysty yksin päättämään, mutta siltä osin kuin suinkin pystyvät, kannattaa niiden muotoiluun pyrkiä vaikuttamaan – mieluiten yhteisvoimin. Tässä voi nähdä ristiriidan. Miten olla yhtaikaa ristiriitojen esiin tuoja ja joukkovoiman kannattaja? Pieni vertailu kuitenkin osoittaa, että molempia prosesseja viedään eteenpäin monilla yhteiskunnan osa-alueilla. Yhteinen nimittäjä löytyy asiakohtaisesti, kun keskinäiset epäluulot onnistutaan purkamaan. Yksi avain voi olla dialogi. Sitä harjoitellen mikä tahansa porukka tai toimijajoukko voi todellakin onnistua olemaan yhtä aikaa kriittinen ja rakentava, radikaali ja lempeä, yhteiskunnallisesti tiedostava ja (erilaista) kollegaa tukeva. Tämä johtuu siitä, että dialogi pysäyttää avaamaan merkityksiä. Mitä minä tai sinä, me tai he tarkoitamme “konsensuksella”, “yhteisöllä” tai “kulttuurilla” – esimerkiksi? Pysähtyminen kannattaa.

Muita hyviä kysymyksiä? Lähetä meille: marja.trux@gmail.com tai isto.turpeinen@uniarts.fi

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close