Tavoitteet

1. Toimintakulttuuri, jossa vallitsee refleksiivinen, tutkiva työote. Osallistujilla on vahvempi identiteetti tanssin alan toimijoina ja kyky käyttää resursseja viisaasti.

2. Yhteisöllisyys, jossa sisäinen luottamus yhdistyy avoimuuteen talon ulkopuolelle, ja yhdistyminen tapahtuu moninaisuutta kunnioittaen. Yhteisö, joka kannattelee monia, kunnianhimoisia taiteen muotoja samalla kun se avautuu demokraattisesti yhteiskuntaan tarjoten mahdollisimman monille kosketusta tanssiin kokijana ja tekijänä.

3. Dokumentaatio eli toimijoille itsetuntemusta omasta ja toisten tanssikulttuureista, sidosryhmille ikkuna tanssin maailmaan, jälkipolville tallenteita historiallisesta murrosajasta, muille tanssin taloille malli uraauurtavasta hankkeesta ja pohjatyö mahdollisille tuleville hankkeille.

4. Kontribuutio tutkimuksen kentille eli tietoa toimintatutkimuksen ja yhteisötutkimuksen erityisistä haasteista, ei-representatiivisen tutkimisesta, työparitoiminnasta ja kerronnallisesta raportoinnista kirjallisesti ja elokuvallisesti.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close