Tietoa meistä

Tanssin hyvä -hanke on poikkeuksellisen avoimeen yhteistyöhön pyrkivä, koko Suomeen ulottuva tutkimus- ja kehittämishanke. Toimintatutkimuksessa pyrimme kuvaamaan historiallista murrosvaihetta tanssin kentällä ja tukemaan ammattilaisten kykyä sanoittaa ja ohjata omaa työtään monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Tavoitteena on saada eri tanssikulttuurit kohtaamaan sekä näkemään ja ymmärtämään toisiaan. Tanssin toimijat tarvitsevat vahvistettua kykyä puhua toisilleen, sidosryhmille ja muulle yhteiskunnalle.

Tanssitaiteen tuottamisen ja rahoituksen muodot sekä yleisöt ovat muuttumassa. Samaan aikaan kun tanssi on läsnä hyvin monen ihmisen elämässä harrastuksena tai ajanvietteenä, on tanssin ammattilaistoiminta jäänyt Suomen taiteen kentällä historiallisesti aliarvostettuun asemaan, myös taloudellisesti. Tätä paradoksaalista ongelmaa yritetään helpottaa säätiö- ja julkisen rahoituksen yhteistyöllä 2020 avautuvan Tanssin talon kautta. Tanssin talolle on suunniteltu kunnianhimoinen, uusia yleisöjä ja asiakkaita kohti kääntyvä toimintarakenne. Sen on tarkoitus tarjota tukikohta ja esiintymispaikka eri tanssilajien ammattilaisille, mutta myös muille tanssin kentän toimijoille, ja avautua yhteiskuntaan sivistys- hyvinvointi- ja liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Lisäksi se aikoo aktiiviseksi partneriksi kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tanssin hyvä -tutkimushanke on ottanut Tanssin talon kiintopisteeksi, jonka ympäriltä lähdetään seuraamaan tanssin alan ammattilaisten työn muotoja nyky-Suomessa. Lähestymme tanssin alan ammatteja laajasti – tanssijoiden ja koreografien ohella kiinnostavia ovat pedagogit, lavastajat, puvustajat, valo- ja ääniammattilaiset, tuottajat, yleisötyöntekijät, markkinoijat ja muut, joiden työn tarkoitus on huolehtia siitä, että tanssimista tapahtuu ja siitä päästään nauttimaan. Seuraamme tanssijalan jälkiä myös soveltavan ja monitaiteen puolelle, kunnon salapoliisien tavoin. Meillä ei ole valmista näkemystä siitä, mitä on tanssi 2020-luvulla. Se on kysymys, jonka esitämme ammattilaisille.

Toimintatutkimuksemme pitelee tanssin kentän edessä peiliä, jonka avulla osallistujat voivat reflektoida omaa toimintaansa ja tunnistaa asioita, joita arkityössä ei ehdi ajatella tai huomata. Tutkimus perustuu käytäntöteoreettiseen lähestymistapaan, jossa työtä ja taidetta tarkastellaan tekijän omasta näkökulmasta ja moniulotteisesti.

Näin tutkimuksen alkamisesta kerrottiin silloisen Tanssin talon tiedotteissa.

Näin Tanssin tiedotuskeskus uutisoi tutkimuksen alkua.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close