Toimintatavat

Ammattilaisten identiteetin vahvistuminen edellyttää toimintatutkimukselta vastavuoroisuuteen perustuvaa yhteistoimintaa, vallankäytön legitimiteettiä ja läpinäkyvyyttä sekä hyväksyvän ja pelkoja liudentavan keskustelun käymistä.

Refleksiivisyys on hankkeen läpikäyvä periaate, keskeneräisyyden kunnioittaminen toinen.

Emme voi odottaa osallistujilta ammattitoiminnan kriittistä ja rehellistä tarkastelua, jos emme itse kykene tarvittaessa orientoitumaan uudelleen omassa tutkimushankkeessamme. Samoin hyväksyvän ja avoimuuteen kannustavan toimintakulttuurin luominen edellyttää fasilitaattoreiden esiintymistä yhtä keskeneräisinä inhimillisinä toimijoina kuin osallistujatkin.

Tulkintamme hyvästä toimintatutkimuksesta tavoittelee lempeän tieteen ideaalia, jossa tieteen tekeminen nähdään myös käytännöllisenä toimintana. Tätä kautta voimme eritellä, mitä yritämme saada aikaan ja saavuttaa, ja ketä varten.

Olemme ylpeitä siitä, että saamme auttaa Suomen taiteen ihanimmassa, ihmeellisessä ja maailman mittakaavassa ainutlaatuisessa yhteisponnistuksessa. Tiedossamme ei ole toista tapausta, jossa kokonainen taiteen ala ponnistaisi altavastaajan asemasta yhteiskunnalliseen arvostukseen – ja samalla keskinäiseen tutustumiseen ja kunnioitukseen.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close