Tutkimuksen tarve

Tanssin hyvä -toimintatutkimus perustuu eri tanssikulttuurien ja -toimijoiden lähestymiseen arvostavasti, kuunnellen ja havainnoiden, ja asteittain voimistuvaan dialogiseen kehittämiseen. Tanssin kentän toimijat pääsevät tarkastelemaan omaa työtään/taidettaan/harrastustaan monitahoisesti, eli ei ainoastaan taitojen ja suoritusten näkökulmasta, vaan myös poliittisesti, moraalisesti ja persoonallisesti. Tutkimuksen aloite on tullut kentältä, joten autonomiselle kehittävälle tutkimukselle on hyvä lähtökohta.

Tutkimushanke ottaa Tanssin talon kiintopisteekseen, josta käsin se etenee tarkastelemaan (ja kehittämäään) laajemmin tanssin kenttää Suomessa. Ajallisesti dokumentointi keskittyy vuosiin 2017-2019, kehittäminen tavoittelee pitkäaikaisia vaikutuksia.

Tanssin talo -hanke on kerännyt yhteen ja sanoittanut laajalti tanssin kentän tarpeita ja tulevaisuuden toiveita sekä ongelmia pitkän ja keskustelevan prosessin kautta. Siihen kiteytyy olennaisia haasteita ja ristipaineita, joita toimintatutkimus tarkastelee. Toimintatutkimusta tarvitaan, jotta kunnianhimoiset suunnitelmat eivät jäisi toiveiksi, ja uuden rakennuksen potentiaali saataisiin täysimääräisesti käyttöön.

Erillään toimineista, vaihtelevasti epätyydyttävissä olosuhteissa sinnitelleistä tanssin alakulttuureista pitäisi leipoa yhteisöllinen tai ainakin yhteistoimintaan kykenevä joukko, joka ymmärtää toistensa kulttuuria ja kykenee sopimaan resurssien käytöstä viisaasti.

Samalla kun yhteisöä lämmitellään, pitäisi avautua ulospäin ja pohtia taiteen rajoja mm. kohti harrastajia, hyvinvointia, alueyhteistyötä ja turismia.

Ansaintamallien mahdollisuuksia on mietittävä taiteen rahoituksen murrosaikana ja oikeudenmukaisuutta kassamagneettien ja pienten yleisöjen taidetapahtumien välillä.

Tavoitellessaan yhteistyötä sekä monietnisesti että erilaisten tanssikulttuurin välillä Tanssin talo -hanke on käytännön monikulttuurisuutta.

Ennakkoluulottomista kohtaamisista syntyy uutta kulttuuria, mutta voi syntyä myös konflikteja. Yhteisöllisyyden syveneminen ei tapahdu automaattisesti, eikä talon harvalukuinen henkilökunta voi sitä saada aikaan samalla kun rakennusvaiheen tekniset ja hallinnolliset tarpeet sitovat työvoimaa. Yhteistoimintaa voivat viritellä vain osapuolet itse, omista lähtökohdistaan ja oma-aloitteisesti.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close