Tutkimus

Toimintatutkimuksesta tekee kriittisen se, että tutkijat eivät riennä muokkaamaan todellisuutta minkään valmiin suunnitelman mukaan, vaan kehittämistyötä ohjaa hankkeen tutkimuksellinen ulottuvuus. Tanssin hyvä -hankkeen tutkijat tutustuvat kohteeseensa etnografisesti eli poistuen konttorilta tanssijoiden pariin etsimään tekijöiden omaa kieltä ja omia merkityksiä ja kokemaan heidän olosuhteensa.

Isto Turpeisen tanssin alan sisäpuolisesta näkökulmasta huolimatta monimuotoinen ja alakulttuureihin jakautunut kenttä haastaa tutkijoiden ja heidän kalentereidensa rajoja. Rajaamme arjen (ja juhlan) rikkaudesta paikkoja ja episodeja, jotka toimivat ikkunoina tanssin maailmaan.

Annamme tapahtumakulkujen, yhteydenottojen, ja esiin nousevien yhteyksien johdattaa meitä kohden niitä asioita, joissa tuntuu olevan jotakin vaikeaa, kitkaista tai merkillistä. Samalla pidämme silmällä joitakin demografisia perusseikkoja kuten ikää, koulutusta, tulotasoa tai maantieteellistä sijaintia. Tutkimus ruokkii kehittämistä dialogisesti, osallistujien ymmärrykselle avautuen ja sitä haastaen.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close